Sociálna trojčlennosť

Zdravé spolupôsobenie kultúry, ekonomiky a politiky

Texty - Andrej Szolgay

Základný príjem ako pasca pohodlnosti
Recenzia na knihu „Príjem pre všetkých“ spojená so zamyslením nad súčasnými spoločenskými a kultúrnymi problémami

Ako sa dá oddeliť práca od príjmu?
Komentár k výberu citátov Rudolfa Steinera na tému „Práca a príjem a ich oddelenie“

Spravodlivý príjem
Asociatívne utváranie cien namiesto nepodmieneného základného príjmu

Nepodmienenosť základného príjmu, solidarita a sociálna trojčlennosť
Nepublikovaný text pôvodne určený pre webový denník Britské listy

Sto rokov politického snívania (1914 - 2014)
Komentár k prekladu článku Rudolfa Steinera „Nezamestnanosť

Škodlivosť dvojčlennosti a hrozba anarchokapitalizmu

Štvorčlennosť Johannesa Heinrichsa a sociálna trojčlennosť

Úsilie o sociálnu trojčlennosť a odpolitizovanie politiky

SÉRIA: V čom spočíva novosť idey sociálnej trojčlennosti?

Grécko, Versailles 1919 a bezmyšlienkovitosť politiky
Existuje podobnosť medzi súčasnou situáciou v súvislosti vyhednávaniami o Grécku a vyjednávaniami o Versaillskej zmluve, ktorá po 1. svetovej vojne Nemecko uvrhla do tragickej a neriešiteľnej situácie?

Pravdu treba stále opakovať
Je potrebné rozšírenie obzoru vnímania a myslenia na celý sociálny organizmus.

SÉRIA: Hľadanie sociálnych riešení?

Sociálna trojčlennosť a moderný manažment firiem
Poskytuje sociálna trojčlennosť nejaké východiská pre moderný manažment firiem?

Nulový bod ekonomickej politiky
Peniaze z helikoptéry ako symbol politicko-ekonomickej ideovej vyprázdnenosti.

Príklad slobodnej školy v súčasnosti ako príspevok do diskusie o integrácii rôznych kultúr v Európe