Sociálna trojčlennosť

Zdravé spolupôsobenie kultúry, ekonomiky a politiky

Aktuálne

 • 29
  Júl
  2017
  29. 07. 2017
  Pri celosvetových otázkach sa zabúda na duchovný život
  V tomto článku Steiner poukazuje na to, že bezduchosť vo svetovej politike a sústredenosť výhradne na mocensko-hospodárske zájmu musia opakovane viesť k veľkým vojnovým konfliktom. Článok možno považovať za príklad jeho prístupu k tomu, čo dnes nazývame geopolitikou, Steiner však hľadá konštruktívnu cestu, ako by mohla každá zo zúčastnených strán dostať to, čo potrebuje v rámci svetového vývoja. Takto by sa mohol vytvoriť aj základ pre svetový mier.
 • 29
  Apríl
  2017
  29. 04. 2017
 • 1
  Marec
  2017
  01. 03. 2017
  Pravá a nepravá trojčlennosť sociálneho organizmu
  Pravda, právo a životná prax musia nahradiť frázy, konvencie a životnú rutinu.

Články a eseje

Pôvodné slovenské články, eseje, recenzie kníh, spoločenské analýzy, úvahy a ďalšie texty k téme sociálnej trojčlennosti.

Preložené texty

Preklady textov Rudolfa Steinera a tiež rôznych zahraničných autorov zaoberajúcich sa sociálnou trojčlennosťou.

Diskusie a polemiky

Texty zverejnené v rámci diskusií a výmeny názorov na rôzne témy súvisiace so sociálnou trojčlennosťou.