Sociálna trojčlennosť

Zdravé spolupôsobenie kultúry, ekonomiky a politiky

V čom spočíva novosť idey sociálnej trojčlennosti?

Séria článkov

1. časť: Čo sú to nové myšlienky?
Niekto by mohol namietnuť, že sociálna trojčlennosť je stará už sto rokov, svet sa odvtedy zmenil a vôbec nie je isté, či je ešte vhodná pre našu dobu. V čom je táto idea vlastne nová?

2. časť: Trojakosť súčasnej ľudskej spoločnosti
O nástupe tretieho sektora a o tom, ako chaoticky prepletené tri prvky súčasnej spoločnosti navzájom negujú svoj pozitívny účinok.

3. časť: Samovoľné odčleňovanie ekonomickej sféry spoločnosti
Ako sa prejavuje samovoľné odčlenovanie ekonomickej sféry v súčasnom spoločenskom dianí?

4. časť: Nesloboda duchovného života a premena spoločnosti
Čo je príčinou neslobody súčasného duchovného života a ako by sme sa s tým mali vysporiadať?