Sociálna trojčlennosť

Zdravé spolupôsobenie kultúry, ekonomiky a politiky

Hľadanie sociálnych riešení?

Séria článkov

Úvod: Výzva doby
Doba nás vyzýva k hľadaniu - ako na túto výzvu odpovieme?

Časť 1: Pozemková reforma v období prvej Československej republiky
Zámerom reformy bolo pomôcť vyriešiť nerovnosť a chudobu širokých vrstiev slovenského obyvateľstva. Ako to prebiehalo v realite a aký bol výsledok?

Časť 2: Nový výrobný spôsob v socialistickom Československu
Socialistický spôsob výroby mal priniesť sociálnu spravodlivosť pre všetkých ľudí v krajine bez ohľadu na ich triedne postavenie a umožniť prejavenie skrytých pokladov ľudského vntúra. Boli tieto očakávania reálne a podarilo sa ich naplniť?