Sociálna trojčlennosť

Zdravé spolupôsobenie kultúry, ekonomiky a politiky

Vlastné publikácie

Publikácie vydané v rámci našej činnosti - prekladové diela a pôvodné slovenské autorské diela.

Vydané publikácie

OBJEDNAŤ

Rudolf Steiner: Ekonomika a sociálna trojčlennosť v učebných osnovách waldorfskej školy

výber citátov zostavil a úvod napísal Johannes Mosmann

preklad Andrej Szolgay
brožúra, 70 strán, slovenský jazyk, rok 2015, obsah a úryvok (PDF)
cena 5 EUR


OBJEDNAŤ

Rudolf Steiner: Princíp slobody a slobodná škola

zostavil a úvodnú esej napísal Johannes Mosmann

preklad Andrej Szolgay
ISBN 978-80-972205-3-2, mäkká väzba, 152 strán, slovenský jazyk, rok 2016, obálka a obsah (PDF), kapitola na ukážku
cena 10 EUR


Publikácie sa nepredávajú v bežných kníhkupectvách, môžete si ich objednať u nás. Ich cena je stanovená tak, aby pokryla náklady na vyrobenie malého množstva výtlačkov. Nevyrábame na sklad, ale pre konkrétnu potrebu, pretože sa chceme vyhnúť zbytočnému plytvaniu ľudskou prácou a materiálnymi zdrojmi. V prípade, že máte záujem o väčšie množstvo výtlačkov, kontaktujte nás a môžeme sa spolu dohodnúť na individuálnych podmienkach.

 

Pripravujeme

Wilhelm von Humboldt: Medze štátnej moci

Úvahy o primeranom rozsahu činností a právomocí štátu.

vydanie je naplánované na september 2017

Wilhelm von Humboldt (1767 - 1835) začal v roku 1792 - čiastočne aj pod vplyvom dojmov z Veľkej francúzskej revolúcie, keďže v lete 1789 bol v Paríži a dianie vo Francúzsku intenzívne sledoval - písať sériu článkov, v ktorých sa zamýšľal nad úlohou štátu a rozsahom jeho právomocí a povinností. Kvôli cenzúre boli vydané až v roku 1851 ako kniha „Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen“ (Myšlienky k pokusu stanoviť medze pôsobnosti štátu). V tomto filozofickom diele sa Humboldt intenzívne a prenikavo zaoberá mnohým, čo patrí k zmyslu ľudskej existencie a k obhajobe ľudskej slobody, z čoho sa potom snaží živým spôsobom vyťažiť odpovede na položené otázky - a preto možno považovať toto dielo za aktuálne aj v súčasnej dobe. Je kuriózne, že 165 rokov od jeho vydania stále nie je k dispozícii slovenský preklad (a ani český). V roku 2017, pri príležitosti 250. výročia narodenia Wilhelma von Humboldt, bude tento nedostatok napravený. A ako to súvisí so sociálnou trojčlennosťou? Rudolf Steiner o tejto knihe okrem iného povedal: „(Keď si prečítate túto knihu) uvidíte, že už v nej je veľký kus charakteristiky našej prostrednej časti trojčlennosti sociálneho organizmu - právnej, štátnej časti. Samozrejme, že sa v nej nenachádza trojako členený sociálny organizmus, ale to, čo sa dá povedať o štáte samotnom, to tam je. Wilhelm von Humboldt sa v tomto spise snaží chrániť človeka pred štátom, pred rozpínavosťou štátnych síl na oblasť duchovnú a aj hospodársku - ten Wilhelm von Humboldt, ktorý bol v rokoch 1809 až 1819 pruským ministrom pre vzdelávanie...“