Sociálna trojčlennosť

Zdravé spolupôsobenie kultúry, ekonomiky a politiky

Odporúčaná literatúra

Tu je uvedených niekoľko diel vhodných pre štúdium sociálnej trojčlennosti, ktoré sú dostupné knižne v slovenskom alebo v českom jazyku. Zoznam inojazyčnej literatúry je k dispozícii v nemčine.


Základná literatúra

Rudolf Steiner (1919)

Hlavné body sociálnej otázky - v životných nutnostiach prítomnosti a budúcnosti
česky vyšlo vo vydavateľstve Baltazar (1993), preložil Zdeněk Váňa

 

Rudolf Steiner (1919 - 1920)

Uskutočnenie idey trojčlennosti sociálneho organizmu
(články vychádzali v týždenníku "Trojčlennosť sociálneho organizmu")
česky vyšlo v nakladateľstve Michael (2000), autor prekladu nebol uvedený
na stiahnutie tu: steiner_provedeni_ideje.pdf

 

Rudolf Steiner (1922)

Národohospodársky kurz - úlohy novej ekonomickej vedy
česky vyšlo vo vydavateľstve Fabula (2000), preložil Radomil Hradil

 


Prehĺbenie témy

Udo Herrmannstorfer (1990)

Jedinec a stát
do češtiny preložil Jan Bouzek
na stiahnutie tu: Jedinec_a_stat_Hermansdorfer.pdf

 


Ďalšie súvisiace knihy

Rudolf Steiner (1894)

Filozofia slobody
slovensky vyšlo vo vydavateľstve Kalligram (2004), preložila Patrícia Elexová
česky vyšlo v nakladateľstve Michael (1999), preložil Otakar Glos
český preklad na stiahnutie tu: Filosofie_svobody_Rudolf_steiner.pdf

 

Ostatné knihy

Nasledujúce knihy sa tiež zaoberajú témou sociálnej trojčlennosti a vyšli v slovenskom alebo v českom jazyku.

David Sulík

Sociálna trojčlennosť II
„Stredoeurópsky koncept sociálne spravodlivej spoločnosti“
jazyk slovenský, vyšlo v roku 2017

 

Trojčlennost jako inspirace. Podněty k řešení sociální otázky
Články a výňatky z prednášok Rudolfa Steinera vybral a zostavil Radomil Hradil
jazyk český, vyšlo vo vydavateľstve Fabula (2014), preložil Radomil Hradil

 

Michael Rist

Trojčlennost a svoboda člověka
jazyk český, vyšlo vo vydavateľstve Fabula (2000), preložil Radomil Hradil

 

Uvedené knihy je možné kúpiť v bežných kníhkupectvách na Slovensku aj v Českej Republike. Ak by ste mali problém ich zohnať, kontaktujte nás a pokúsime sa vám pomôcť.

Vlastné publikácie

K dispozícii sú aj naše vlastné publikácie k téme Sociálnej trojčlennosti, ktoré si môžete objednať online.