Sociálna trojčlennosť

Zdravé spolupôsobenie kultúry, ekonomiky a politiky

Diskusie a polemiky

Diskusia o nepodmienenom základnom príjme

31.10.2012
Základný príjem ako pasca pohodlnosti (Andrej Szolgay)
Recenzia na knihu "Príjem pre všetkých" spojená so zamyslením nad súčasnými spoločenskými a kultúrnymi problémami

14.11.2012
Nepodmienený základný príjem ako impulz k slobode (Martin Bobko)
Reakcia na recenziu „Nepodmienený základný príjem ako pasca pohodlnosti“

19.11.2012
Jasné myslenie ako cesta ku slobode (Andrej Szolgay)
Odpoveď na reakciu Martina Bobka

23.11.2012
Jasné myslenie ako cesta ku slobode – odpoveď (Martin Bobko)
Ad: Andrej Szolgay – Jasné myslenie ako cesta ku slobode

17.11.2013
Spravodlivý príjem (Andrej Szolgay)
Asociatívne utváranie cien namiesto nepodmieneného základného príjmu