Sociálna trojčlennosť

Zdravé spolupôsobenie kultúry, ekonomiky a politiky

Texty - Johannes Mossman

Rozvoj zdravého citu pre právo
O prekonaní utópie trojčlennosti vo vnútri organizácie