Sociálna trojčlennosť

Zdravé spolupôsobenie kultúry, ekonomiky a politiky

Sloboda v kultúrno-duchovnej oblasti

Oblasť umenia, náboženstva, výskumu, vzdelávania a výchovy si vyžaduje voľné pole pôsobnosti. Schopnosti ľudí sa nemôžu rozvíjať podľa šablón, deti a mladí ľudia nemôžu byť vychovávaní pre jeden konkrétny účel. Vo výchove a vzdelávaní musí ísť o slobodný rozvoj individuálnych síl, ktoré jediné zaručia ľudskej spoločnosti priaznivé fungovanie a pokrok (materiálny aj duchovný). Aj náboženský život, výskumné a umelecké činnosti môžu zdravo prospievať len ak nie sú potláčané či obmedzované, ale zároveň nesmie byť nikomu vnucovaný alebo zakazovaný nejaký konkrétny smer či názor. Preto v tejto oblasti nemá pôsobiť ani štátna moc a ani ekonomika nesmie uplatňovať svoj vplyv. Financovanie aktivít má byť zabezpečené prostredníctvom dobrovoľných darov, ktoré ľudia poskytnú z vlastného pochopenia ich potrebnosti a dôležitosti. Bez slobody v tejto oblasti dochádza k útlmu tvorivých ľudských síl, úpadku zdravého úsudku, k pasivite a bezradnosti, čo má potom negatívny vplyv aj na ostatné dve oblasti.